•  
ขายวัตถุดิบทำซูชิ
โชยุผลิตมาจากอะไร

โชยุผลิตมาจากอะไร

โชยุผลิตมาจากอะไร

โชยุเป็นซอสถั่วหลืองซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวสีดำ หรือ น้ำตาลเข้ม ทำมาจากเมล็ดถั่วเหลือง และ ข้าวสาลี  ผ่านกระบวนการหมักด้วยเชื้อรา Aspergillus Oryzae หรือเชื้อรา Aspergillus Sojae หลังการหมักจึงได้เป็นของเหลวซึ่งก็ คือ ซอสโชยุ ส่วนกากที่ได้ก็จะถูกนำเอามาใช้เป็นอาหารสัตว์ ซอสถั่วเหลืองเป็นส่วนผสมแบบดั้งเดิมทางภาคตะวันออก และ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย  โดยในแถบนี้จะมีการใช้ซอสถั่วเหลืองในการปรุงอาหารมาก ซึ่งอันที่จริงต้นกำเนิดของเจ้าซอสนี่.. มันอยู่ที่ประเทศจีนเมื่อราว 2,800 ปีก่อน แล้วความนิยมก็แพร่หลายไปทั่วเอเชีย และ ยังได้รับความนิยมไปถึง อาหารของชาวตะวันตกด้วย เวลาผ่านมาจนถึงทุกวันนี้จึงไม่มีใครที่ไม่รู้จักซอสถั่วเหลือง คนญี่ปุ่นซึ่งเรียกซอสถั่วเหลืองว่า “ โชยุ ” ก็ให้ความสำคัญมาก จนสามารถพบเห็นเจ้าโชยุนี้อยู่บนโต๊ะอาหารของคนญี่ปุ่นเสมอๆ อาหารที่มักจะเอาโชยุ มาทานคู่เมนูเพิ่มรสชาติที่ดียิ่งขึ้น ก็จะเป็น Sushi และ Sashimi  หรือนำมาทำเครื่องปรุงเพิ่มรสชาติให้กับเมนูผัดต่างๆ เพราะว่ารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นี้เอง  และ ยังช่วยให้อาหารนั้นๆ มีรสชาติที่อุมามิยิ่งขึ้นด้วย